Organisatie EBTA 2016

Video

Thepco vzw heeft als één van haar missies het verspreiden van het Oplossingsgericht Werken binnen het Vlaams Jeugdhulplandschap.

Vanuit die hoedanigheid en als staflid van het Korzybski Instituut zetelt Sébastien in het organiserend comité van De EBTA conference 2016

in Brugge. Meer dan 200 Solution Focused professionelen van over de ganse wereld, waaronder grote namen uit de SF wereld, zullen in september

afzakken naar Brugge.  Bekijk ook het promofilmpje

EBTAproef3

vzw Thepco Gratis opleidingsdag Blankenberge

19 november

Een tiental medewerkers van diverse Blankenbergse diensten namen deel aan de gratis opleidingsdag.blge2015

(DC Totebel, CLB’s, Jeugddienst, t Loavertje, K&G, SPSJ college)

Dit jaar ging het op vraag van de Werkgroep Oostkust over ‘Samenwerken aan veiligheid’

Met een dikke dank u wel aan de mensen van De Bollaard en het OCMW voor de logistieke ondersteuning.

 

Reacties van deelnemers aan de cursus ‘introductie tot het Oplossingsgericht werken” Korzybski-Informant gegeven door Sébastien

Wat als cursisten plots je foto trekken terwijl je les geeft ?

Wat als cursisten plots je foto trekken terwijl je les geeft ?

positief: de verwachtingen vanuit de groep werden bevraagd met goede aandacht rond deze thema’s in de
volgende sessies.

Leuk te ervaren dat iemand met hart en ziel maar in alle openheid zijn ding kan doen

Een bedanking voor de manier waarop je mij als deelnemer deed stilstaan bij mezelf én je enthousiasme dat mij
aanzet om daar meer mee te doen.

zeer sterk. Het oefenen was zeer krachtgericht

Blijf op het interactieve spelen, de afwisseling tussen theorie en praktijk maakt het namelijk zeer aangenaam
maar tevens zeer leerrijk

Aangename formule, heel praktijkgericht, interactief, geanimeerd met filmpjes. Kleine groepjes (laatste dag)
maken het gemakkelijker om te oefenen.

Succesvolle Introductie “Oplossingsgericht werken” op 16 september 2014

Op dinsdag 16 september vond onze eerste introductie “oplossingsgericht werken” plaats voor jeugdhulpverleners actief in Blankenberge.

We mochten 15 deelnemers tellen uit beide onderwijsnetten, CLB,  OCMW, CAW en jeugdpolitie.

Thepco vzw zet hier mee een eerste stap, in het engagement om diensten en hulpverleners te ondersteunen, die werken met Blankenbergse kinderen en jongeren (in armoede).

De interesse naar verdere ondersteuning en samenwerking, via o.a. intervisie, was unaniem bij alle deelnemers. Iets wat ons natuurlijk ten zeerste verheugt.

Voor de deelnemers hier nog de hyperlink naar de gebruikte Prezi,

de leeslijst vind je terug op http://www.thepco.be/stof-tot-nadenken/

De attesten worden u binnenkort bezorgd.

Sébastien