We zijn verhuisd !!

Na een drukke periode is vzw Thepco eindelijk verhuisd naar een nieuw, ruimer en comfortabeler adres enkele huizen verder in de Yzerstraat 59A.

Momenteel nog eventjes met reclame van de vroegere dagbladhandel maar binnenin staan nu twee volwaardige praktijkruimtes ter beschikking, een wachtzaal en een grote polyvalente ruimte om met groepen aan de slag te gaan.

Als je een afspraak hebt kan je jezelf ook gewoon binnenlaten via de drukknop naast de deur en plaats nemen in de wachtzaal.

Organisatie EBTA 2016

Video

Thepco vzw heeft als één van haar missies het verspreiden van het Oplossingsgericht Werken binnen het Vlaams Jeugdhulplandschap.

Vanuit die hoedanigheid en als staflid van het Korzybski Instituut zetelt Sébastien in het organiserend comité van De EBTA conference 2016

in Brugge. Meer dan 200 Solution Focused professionelen van over de ganse wereld, waaronder grote namen uit de SF wereld, zullen in september

afzakken naar Brugge.  Bekijk ook het promofilmpje

EBTAproef3