Organisatie EBTA 2016

Video

Thepco vzw heeft als één van haar missies het verspreiden van het Oplossingsgericht Werken binnen het Vlaams Jeugdhulplandschap.

Vanuit die hoedanigheid en als staflid van het Korzybski Instituut zetelt Sébastien in het organiserend comité van De EBTA conference 2016

in Brugge. Meer dan 200 Solution Focused professionelen van over de ganse wereld, waaronder grote namen uit de SF wereld, zullen in september

afzakken naar Brugge.  Bekijk ook het promofilmpje

EBTAproef3

vzw Thepco Gratis opleidingsdag Blankenberge

19 november

Een tiental medewerkers van diverse Blankenbergse diensten namen deel aan de gratis opleidingsdag.blge2015

(DC Totebel, CLB’s, Jeugddienst, t Loavertje, K&G, SPSJ college)

Dit jaar ging het op vraag van de Werkgroep Oostkust over ‘Samenwerken aan veiligheid’

Met een dikke dank u wel aan de mensen van De Bollaard en het OCMW voor de logistieke ondersteuning.