Verwijzers

Verwijzers :

  • Huisartsen
  • Integrale Jeugdhulp
  • Onderwijs (CLB, Leerlingenbegeleiding)
  • Psychiaters
  • OCMW Blankenberge

De vzw doet een aanbod buiten het reguliere gesubsidieerde aanbod en buiten de bestaande hulpverleningsstructuren.
Om het aanbod naar de kinderen en jongeren te kunnen waarborgen, op lange termijn uit te bouwen en de onkosten voor locatie, materiaal, opleiding e.d…. te dekken genereert de vzw inkomsten uit het reguliere aanbod, de symbolische betalingen en inkomsten uit training en coaching.
We werken volgens het principe van interne herverdeling. Hierbij bieden we aan al onze bezoekers het zelfde engagement en aanbod van psychotherapie en pedagogische counseling.
Voor onze reguliere gebruikers hanteren we gangbare tarieven in overeenstemming met Beroepsverenigingen en mutualiteiten. Via ons netwerk van verwijzers uit de welzijns- en onderwijssector bieden we de mogelijkheid aan jongeren en kinderen waarvan de ouders financieel minder slagkracht hebben, om aan een verlaagd tarief (1/3 van de reguliere prijs) (bij eventuele terugbetaling mutualiteit = 1/6 vd prijs) gebruik te maken van onze diensten.
Ons aantal sessies per week is beperkt en daardoor is er ook hier een evenwichtsoefening om de twee groepen gebruikers danig te verdelen dat we met de inkomsten de kosten kunnen dekken voor de werking van de vzw.
Om de zwaarste kost (personeel) te drukken en de slaagkansen van het project te verhogen, hebben we beslist oms ons gedurende de opbouwperiode (we rekenen op enkele jaren) voornamelijk op vrijwilligerswerk te baseren van de oprichters.

 

Wilt u van de mogelijkheid gebruik maken om uw cliënten naar ons te verwijzen aan het verlaagde tarief gelieve met ons contact op te nemen via info@thepco.be