Wie zijn wij ?

Sébastien Vernieuwe
Studeerde orthopedagogie aan het VSPW (4j), vervolgens psychotherapie aan het Korzybski Instituut (4j) en volgde tal van bijscholingen.   

Was professioneel actief als vormingswerker ervaringsleren en begeleidde in diverse projecten maatschappelijk kwetsbare jongeren en gezinnen, alsook chronisch zieke jongeren in een Medisch Pediatrisch Centrum. Is pedagogisch coördinator in een centrum bijzondere jeugdzorg waar zowel met jongeren als met hun gezin gewerkt wordt. Hij is tevens staflid van een overkoepelende vzw die 8 voorzieningen bijzondere jeugdzorg in de Brugse omstreken verenigt en is actief in diverse werkgroepen, denktanks en raden van bestuur. Sébastien organiseert  intervisiegroepen, teambuilding en opleidingen voor professionele jeugdhulpverleners, onder andere in samenwerking met  Informant, de vormingsdienst van VZW jongerenbegeleiding en als trainer en staflid van het internationaal gerenommeerde Korzybski Instituut. Daarnaast publiceerde hij diverse artikels in vakliteratuur en werkte hij mee aan handboeken rond coaching en oplossingsgerichte therapie. In de praktijk van vzw Thepco werkt Sébastien met kinderen, adolescenten, volwassenen en gezinnen.

 

Erkend lid van:

-BVRGS: Belgische vereniging voor relatietherapie, gezinstherapie en systeemcounseling.

-VVDO: Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie, opvoedkunde en coaching. (+Bestuurslid)

-EBTA: European Brief Therapy Association

 

 

Nicky Coene


Studeerde Orthopedagogie aan de RU Gent, Postgraduaten gezinsbegeleiding aan het VSPW te Kortrijk en psycho-pedagogische counseling aan de Lessius Hogeschool Antwerpen alsook een Postgraduaat Oplossingsgerichte Cognitieve Systeempsychotherapie (i.o.) aan het Korzybski Instituut/ Howest.
Bovendien volgde ze o.a. kortdurende opleidingen in videohometraining en duplo-methodiek alsook de principes van de oplossingsgerichte systeemtherapie aan het Korzybski Instituut.

 

Nicky deed twee “tour of duty”’s als vrijwilliger bij weeskinderen en de indianengemeenschap in Guatemala.
Professioneel was ze werkzaam bij chronisch zieke jongeren en als gezinsbegeleidster bij een Centrum integrale gezinszorg. Ze werd in datzelfde centrum coördinatrice van de residentiële afdeling voor begeleiding van minderjarige tienermoeders en richtte vervolgens de opvoedingswinkel op in Brugge waar ze ook coördinatrice werd.
In 2009 stapte ze over naar het onderwijs waar ze leerlingenbegeleidster werd in het secundair en in het buitengewoon lager onderwijs.

In de praktijk van vzw Thepco werkt Nicky voornamelijk met kinderen, adolescenten, ouders en gezinnen.

Nicky en Sébastien vormen met twee zonen (2000,2009) en dochter (2014) een nieuw samengesteld gezin.

Erkend lid van:

- Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen  (Erkenningsnummer VVO1710526 )

 

 

Inge Coene

studeerde  Maatschappelijk Werk aan de Artevelde Hogeschool Gent, behaalde een Ba-na-Ba Buitengewoon Onderwijs en is een ervaren CLB consulente met specifieke IMG_5233verantwoordelijkheid op vlak van Verontrustende Opvoedingssituaties.

Ze volgde bovendien een tweejarige opleiding Oplossingsgericht Werken bij de VCLB koepel en is buiten haar uren, sinds de stop van haar eigen turnloopbaan, vele jaren actief als  trainster, lesgeefster en bestuurslid bij GYMBAT Blankenberge.

Inge is binnen Thepco  als vrijwilliger vooral actief bij de Sociale Vaardigheidskampen en samenwerking op vlak van intervisies en projecten.

 

 

Erkenningen beroepsfederaties en diploma’s

erkenningen en diploma's

logo VVO   Erkenningsnummer VVO1710526     download