Projecten

vzw Thepco biedt mogelijkheid aan onze medewerkers & vrijwilligers om te experimenteren met nieuwe en/of innoverende werkvormen om extra mogelijkheden en kansen te bieden aan onze cliënten.

Projecten waar we nu mee bezig zijn:

 

Geneatherapie

Door de combinatie van Therapeutische en Hulpverleningstechnieken (zoals genogrammen en Familyfinding) met kennis en vaardigheden op het vlak van genealogie en heemkunde experimenteren we met nieuwe benadering waarbij op een actieve manier gezocht wordt naar de wortels en geschiedenis van de persoon.  Vanuit de invalshoeken van oplossingesgerichte genogrammen, naratieve therapie en familietherapie ontwikkelen we zo een methodiek die cliënten op een ervaringsgerichte manier hun eigen geschiedenis laat herschrijven en zich sterker bewust worden van de existentiële keuzes die hij of zij kan maken.

 

Digital Natives

Door de specialisatie op het vlak van Game-en internetverslaving zijn we op een ervaringsgerichte manier op zoek naar alternatieve benaderingen, positief gebruik en nuttige beeldvorming van digitale fenomenen. Deze soorten media inzetten als positief verbindende en gezinsbanden versterkende factoren is dan ook één van de grootste uitdagingen.

 

Creativiteit in Therapie

Binnen het kader van een doctoraal onderzoek in associatie met het Korzybski Instituut maakt Sébastien ook deel uit van een groep docenten die creativiteit in therapie moet scoren. In samenwerking met de auteur van deze studie zal Sébastien in de toekomst mogelijks ook opleiding geven rond creativiteitsbevorderende factoren voor therapeuten. De vaststelling is dat creativiteit  bij therapeuten alsook  het stimuleren van creativiteit bij cliënten een essentiële factor is voor het welslagen van therapie. Creativiteit kent vele vormen en zelf zullen we ook ons aanbod proberen uit te breiden. Gaande van klassieke grafische en mogelijks muzikale invalshoeken, kan dit gecombineerd worden met het Digital Natives project (digitale beeldbewerking, fotografie, film, gamedesign,e.d.) maar ook met meer lichaamsgerichte technieken en tal van mogelijkheden uit het ervaringsleren gericht op samen doen (koken, survival, klussen, cultuuruitstappen, sporten,…)

Voor dit project onderhouden we een regelmatige samenwerking met creatieve partners zoals:

Jelmer Delbeque:

Jelmer is een getalenteerde opkomende jonge lokale kunstenaar met wie we reeds enkele malen samenwerkten rond concrete projecten die het verband leggen tussen kunst en familieverhalen.

P1360473-001

 

Cosplayshop Belgium:

Cosplayshop Belgium is een Brugse shop met wereldwijde reputatie, een eigen open atelier en o.a. sponsor van de cosplay competitie op FACTS.

N.a.v. het Digital Natives project werkten we regelmatig samen rond Game en Fantasy gerelateerde thema’s binnen een therapeutische context.

 

IMG_3947 cosplayshoplogo 30441577_1400675630032692_2638074036520158317_nYouTube-icon-400x400

 

 

Kunstconcept

Hoe bekijk je jezelf? Hoe kijk je naar anderen? portretteren vraagt een zeer specifieke focus,  ook geen beter medium als metafoor om te begrijpen hoe belangrijk grijstinten zijn en hoe beperkend zwart-wit denken kan zijn. Tekenen en zeker portretteren is ook een oefening in tevreden zijn mèt, leren aanvaarden wanneer het genoeg is, leren dat minder, vaak beter is dan meer, leren op tijd stoppen. De focus op het tekenen, de observatie, het hier en nu, sluiten bovendien perfect aan op de effecten die mindfulness ambieert.

In samenwerking met Internationaal Kunstenaar Frank De Decker onderzoeken we zelf welke mogelijkheden het verkennen en stimuleren van plastische creativiteit bij cliënten teweegbrengt, daarbij technieken en stijl ontdekken en ontwikkelen die het best kunnen dienen in therapie.

1038730y3wQ7K80h800-1038730Yh8cLw4t

 

 Dylan Asare

Dylan is een jonge nog studerende kunstenaar die reeds jarenlang gepassioneerd is door tekenen en schilderen. Een fijne genereuze mens die het uitzonderlijk talent heeft om zich zeer snel te integreren in een groep, de gevoeligheden aanvoelt en een positieve dynamiek kan brengen. Street-Art, Comic en portretten zijn voorlopig zijn ding op de artistieke ontdekkingstocht die hij momenteel onderneemt. We kijken uit naar projecten waar we Dylan in de toekomst kunnen in betrekken.

 

26071287_151701155552260_1312505816263163904_n 29401913_2079893872278602_1221774902718103552_n 32343643_1920020571622248_5488857711959343104_n

 

3QBEER is een ‘internationaal’ gericht lokaal project van Thepco vzw.

In samenwerking met Brouwerij B brachten we een speciaal bier uit ter promotie van de ’3 vragen voor een gelukkig leven’ van Dr. Luc Isebaert.

Voor meer informatie klik op de site van 3qbeerIMG_0122

 

 

 

 

 

 

 

2