vzw Thepco Gratis opleidingsdag Blankenberge

19 november

Een tiental medewerkers van diverse Blankenbergse diensten namen deel aan de gratis opleidingsdag.blge2015

(DC Totebel, CLB’s, Jeugddienst, t Loavertje, K&G, SPSJ college)

Dit jaar ging het op vraag van de Werkgroep Oostkust over ‘Samenwerken aan veiligheid’

Met een dikke dank u wel aan de mensen van De Bollaard en het OCMW voor de logistieke ondersteuning.